มรรคญาณ https://galarepa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=30-05-2007&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=30-05-2007&group=8&gblog=6 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสัมพันธ์ว่าด้วย"อนุปุพพิกถา"กับ"ศีล-สมาธิ-ปัญญา"]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=30-05-2007&group=8&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=30-05-2007&group=8&gblog=6 Wed, 30 May 2007 5:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=3 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำงานเพื่อส่วนรวมของพระสงฆ์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=3 Sun, 29 Apr 2007 5:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=2 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม.?]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=29-04-2007&group=8&gblog=2 Sun, 29 Apr 2007 4:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=24-04-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=24-04-2007&group=8&gblog=1 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ทรงมากด้วยมหาเมตตาจนวาระสุดท้าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=24-04-2007&group=8&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=24-04-2007&group=8&gblog=1 Tue, 24 Apr 2007 6:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-05-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-05-2007&group=5&gblog=5 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[เมตตสูตร...(ว่าด้วยบุญอันเกิดจากเมตตาจิต)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-05-2007&group=5&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-05-2007&group=5&gblog=5 Tue, 22 May 2007 5:21:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-04-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-04-2007&group=5&gblog=3 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[สมาธิสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-04-2007&group=5&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=22-04-2007&group=5&gblog=3 Sun, 22 Apr 2007 5:40:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=5&gblog=2 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[ธัมมัญญูสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=5&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=5&gblog=2 Sat, 14 Apr 2007 5:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=13-04-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=13-04-2007&group=5&gblog=1 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาวนาสูตร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=13-04-2007&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=13-04-2007&group=5&gblog=1 Fri, 13 Apr 2007 4:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=03-05-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=03-05-2007&group=4&gblog=1 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาว่าด้วยการกินกับความบริสุทธิของศีล]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=03-05-2007&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=03-05-2007&group=4&gblog=1 Thu, 03 May 2007 5:47:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=23-04-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=23-04-2007&group=3&gblog=1 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับความสำคัญของการศึกษาพุทธศาสนา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=23-04-2007&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=23-04-2007&group=3&gblog=1 Mon, 23 Apr 2007 11:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=02-05-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=02-05-2007&group=1&gblog=2 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[การรักษาโรคสามประเภท]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=02-05-2007&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=02-05-2007&group=1&gblog=2 Wed, 02 May 2007 9:19:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=1&gblog=1 https://galarepa.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรู้สึกหนึ่งเมื่อยามเขียนบล๊อค...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=galarepa&month=14-04-2007&group=1&gblog=1 Sat, 14 Apr 2007 6:00:08 +0700